Coaching pszichológia

szakértelemmel és etikusan az ügyfelek 
sikerességének és életelégedettségének növeléséért.

MCPE Coach és Coaching Pszichológus Minősítések Rendszere

A coaching és a coaching pszichológia fejlődése, valamint a humán fejlesztő szakmák kompetencia határainak tisztázatlansága aktuálissá tett egy olyan minősítési rendszer létrehozását, amely képes megjeleníteni a szakmai fejlődés szintjét és keretet adni a folyamatos önfejlesztéshez és tanuláshoz. A coaching az Európai Unió által elismert önszabályozó szakma, elfogadott kompetencia leírással és etikai normákkal. 

Az MCPE ennek szellemében létre hozta saját certifikációs rendszerét, amelyen belül MCPE Certifikált Coach, MesterCoach és Team Coach, valamint MCPE Certifikált Coaching Pszichológus, Mester Coaching Pszichológus és Kutató Coaching Pszichológus fokozatokat határozott meg. 

Ezek a címek többet jelentenek, mint tréningeken vagy továbbképzéseken megszerzett "coach képzettségek". A certifikációs fokozat megszerzése a szakmai gyakorlaton, valamint a nemzetközileg elfogadott coach kompetenciák, valamint coach metakompetenciák szintjének értékelő - fejlesztő központ módszerrel történő felmérésén és egy panel előtt megtartandó esetvédésen nyugszik.

Közösségi és tudományos tevékenységünk

Tevékenységünk

MCPE Coachok és Coaching Pszichológusok Regisztere

Az egyesületünknél 2008 és 2020 között végzett coachok és coaching pszichológusok nyilvántartása lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy felkészült és etikus coachokkal és coaching pszichológusokkal dolgozzanak együtt. A regiszter ABC sorrendben tartalmazza a szakemberek nevét. A névre kattintva részletesebb információkat és az adott coach, coaching pszichológus elérhetőségét lehet megtudni - amennyiben ezt a szakember megadta.

MCPE CoachMentor Certifikációs Program

Programunk inspirációt, felkészülési keretet és fejlesztő visszajelzést nyújt a hatékony, szakszerű és etikus coach-csá váláshoz elsősorban azoknak a szakembereknek, akik előzetes coach képzés elvégzése nélkül vágnak bele a coaching tevékenységbe. A program fejlődési alkalmat biztosít azoknak is, akik akár a felnőttképzésben, akár a felsőoktatásban (szakirányú továbbképzés) végeztek coach képzést. 

Az CMPC egy coachinggal, mentorálással és műhelymunkákkal támogatott certifikációs rendszer, amely időszakonként az elért előrehaladást kimutató szintfelmérésekkel és esetvédéssel igazolja a coaching szemléletmód és kompetenciák meglétét. 
A CMPC-t a Magyar Coahing Pszichológiai Egyesület (MCPE) hozta létre és működteti, figyelembe véve a nemzetközi coaching szervezetek (ICF, EMCC), illetve vezetési tanácsadó szervezetek minősítési, certifikációs rendszereit. A követelményeknek sikeresen megfeletek szakmai minősítést (certifikációt) kapnak. Ez a certifikáció tükrözi, hogy valaki a felkészültsége és gyakorlata terén hol tart a szakmai fejlődésében. Most a „Minősített Üzleti és Vezetői Szakcoach” program indul el.

Szakmai Gyakorlás

Az MCPE Szakmai Közösség gyakorlási lehetőséget biztosít az egyesületnél végzett coachoknak és coaching pszichológusoknak. Noé 600 éves volt, amikor megkapta élete legfontosabb megbízását. A coach-csá válás legnagyobb kihívása, hogy nehéz megszerezni azt a több száz órás szakmai tapasztalatot, ami ahhoz szükséges, hogy valaki magabiztos szakemberré váljon. A peer-coachingok ehhez nyújtanak kitűnő lehetőséget. A valós célok elérését támogató (real-play) coaching folyamatokban coachként és coacheeként egyaránt lehet fejlődni, különösen, ha a gyakorláshoz egy szupervízor coach támogatását is igénybe vesszük. 

Coaching Olvasókör

A coachinggal kapcsolatos cikkek, tanulmányok és könyvek száma exponenciális mértékben növekszik évről évre, coach legyen a talpán, aki akár a saját speciális területén (üzleti, life, karrier, team coaching, stb.) is képes lenne átlátni a megjelenő szakirodalmat. A coaching olvasókör lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők felosszák egymás között a lényegesebb "szövegeket", és közösen feldolgozzák őket, elhelyezve a coaching tágabb kontextusában, kiemelve, hogy mi az az újdonság, amellyel előre viszi az adott írás a coachingot és coaching pszichológiát, végül milyen gyakorlati következtetéseket lehet belőle levonni. Az olvasókör legalább havonta egy alkalommal találkozik (online vagy offline).

Nemzetközi Kapcsolatok

Az MCPE Szakmai Közösség tagjai aktívan részt vesznek az evidence based coaching megközelítés iránt elkötelezett nemzetközi coaching és coaching pszichológiai szervezetek munkájában. Folytatjuk a Brit Pszichológiai Társaság Coaching Pszichológus Munkacsoportjával és a Nemzetközi Coaching Pszichológiai Társasággal meglévő együttműködésünket. Szponzor szervezetei vagyunk az International Journal of Coaching Psychology folyóiratnak.