Coaching pszichológia

szakértelemmel és etikusan az ügyfelek 
sikerességének és életelégedettségének növeléséért.

MCPE Coach és Coaching Pszichológus Minősítések Rendszere

A coaching és a coaching pszichológia fejlődése, valamint a humán fejlesztő szakmák kompetencia határainak tisztázatlansága aktuálissá tett egy olyan minősítési rendszer létrehozását, amely képes megjeleníteni a szakmai fejlődés szintjét és keretet adni a folyamatos önfejlesztéshez és tanuláshoz. A coaching az Európai Unió által elismert önszabályozó szakma, elfogadott kompetencia leírással és etikai normákkal. 

Az MCPE ennek szellemében alakította ki certifikációs rendszerét, amelyen belül MCPE Certifikált Coach, MesterCoach és Team Coach, valamint MCPE Certifikált Coaching Pszichológus, Mester Coaching Pszichológus és Kutató Coaching Pszichológus kategóriákat határozott meg. 

Ezek a címek többet jelentenek, mint tréningeken vagy továbbképzéseken megszerzett "coach képzettségek". A coach certifikáció megszerzése a szakmai gyakorlaton, valamint a nemzetközileg elfogadott coach kompetenciák, valamint coach metakompetenciák szintjének értékelő - fejlesztő központ módszerrel történő felmérésén, és egy panel előtt megtartandó esetvédésen nyugszik, ami garanciát nyújt arra, hogy a certifikált coachok nem csak tanulták a coachingot, de rendelkeznek is a szükséges szakmai ismeretekkel, gyakorlati kompetenciákkal és szemléletmóddal.

Közösségi és tudományos tevékenységünk

Tevékenységünk

MCPE Coachok és Coaching Pszichológusok Regisztere

Az egyesületünknél 2008 és 2020 között végzett coachok és coaching pszichológusok nyilvántartása lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy felkészült és etikus coachokkal és coaching pszichológusokkal dolgozzanak együtt. A regiszter ABC sorrendben tartalmazza a szakemberek nevét. A névre kattintva részletesebb információkat és az adott coach, coaching pszichológus elérhetőségét lehet megtudni - amennyiben ezt a szakember megadta.

MCPE CoachMentor Certifikációs Program

Mire van szükség ma Magyarországon ahhoz, hogy valaki coaching szolgáltatást nyújtson? Coach képzés (qualification), minősítés (certification) vagy engedély (licenc)? Tulajdonképpen egyikre sem, mert coachingnak bárki, bármilyen tartalmú tevékenységet nevezhet valaki, mint ahogyan a coach címet is szabadon odabiggyesztheti a neve mellé. Miért vannak mégis tele neves és a nevetlen (no name) coach képzések résztvevőkkel, miért áldoznak akár több, mint egymillió forintot is néhány napos képzésekért? A legtöbb résztvevő abban bízik, hogy ezek a képzések képessé teszik őt arra, hogy sikeres coach legyen és biztosítják, hogy a potenciális ügyfelek szemében is kompetens szakemberként tüntetik föl. A helyzet az, hogy önmagában a coach képzések mindezt nem tudják biztosítani, hiszen nem, vagy csak minimális mértékben terjednek ki a megszerzett szakértelem gyakorlati alkalmazásának támogatására illetve nyomon követésére. Ezt a funkciót tölthetik be a coach minősítő, certifikációs rendszerek, ezért hívtuk életre az MCPE CoachMentor Certifikációs Programját (CMCP). Az CMCP egy coachinggal, mentorálással és műhelymunkákkal támogatott certifikációs rendszer, amely időszakonként az elért előrehaladást kimutató szintfelmérésekkel és esetvédéssel igazolja a coaching szemléletmód és kompetenciák meglétét. 
A CMCP-t a Magyar Coahing Pszichológiai Egyesület (MCPE) hozta létre és működteti, figyelembe véve és adaptálva a nemzetközi coaching szervezetek (ICF, EMCC), illetve vezetési tanácsadó szervezetek minősítési, certifikációs rendszereit, kiegészítve azokat a másfél évtizedes hazai coach és coach képzési tapasztalatokkal, és a coaching pszichológiai kutatások eredményével.

Coach és Karrier Coach Képzés

Szervezési okokból a karrier coach képzés indulását 2021 szeptemberére halasztottuk!Nemzetközi Kapcsolatok

Az MCPE Szakmai Közösség tagjai aktívan részt vesznek az evidence based coaching megközelítés iránt elkötelezett nemzetközi coaching és coaching pszichológiai szervezetek munkájában. Folytatjuk a Brit Pszichológiai Társaság Coaching Pszichológus Munkacsoportjával és a Nemzetközi Coaching Pszichológiai Társasággal meglévő együttműködésünket. Szponzor szervezetei vagyunk az International Journal of Coaching Psychology folyóiratnak.