Coaching pszichológia

szakértelemmel és etikusan az ügyfelek 
sikerességének és életelégedettségének növeléséért.

MCPE Coachok és Coaching Pszichológusok Közössége 

2020. szeptember 1-től a Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület új néven és formában folytatja működését. Az MCPE Coachok és Coaching Pszichológusok Közössége egy olyan jogi személyiséggel nem rendelkező civil kezdeményezés, amely céljának a tudományosan megalapozott (evidence based) coaching és coaching pszichológia képviseletét tekinti hazánkban. Platformot biztosít az MPE képzéseit elvégzett coachoknak és coaching pszichológusoknak a folyamatos önfejlesztéshez és szakmai érdekvédelméhez. Működteti a coach és coaching pszichológus regisztert, a coachingpszichologia.hu - honlapot, valamint az MCPE Facebook oldalát. Nemzetközi kapcsolatokat alakít ki és tart fent, illetve közös kutatási programokban vesz részt.

A coaching pszichológia és a coaching egészséges ügyfelek számára nyújt szakszerű fejlesztő szolgáltatást. Előmozdítja, hogy az ügyfelek sikeresen valósítsák meg céljaikat életük legfontosabb területein, tudatosítsák és mozgósítsák meglévő képességeiket, erősségeiket, és hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a változó környezeti elvárásokhoz. 

A coaching egy inspiráló, jövőre és eredményekre, valamint az ügyfél belső erőforrásainak és megoldásainak kibontakoztatásra irányuló partneri együttműködés. 

A coaching az Európai Unió által elismert önszabályozó szakma, elfogadott kompetencia leírással és etikai normákkal. 

A coaching pszichológia egy alkalmazott pszichológiai terület, amely gyakorlói magukra nézve betartják a coaching pszichológusok etikai szabályait. Az MCPE által képzett coachok és coaching pszichológusok, valamint az MPT Coaching Pszichológiai Szekció és az MCPE által kiadott coaching pszichológus licenccel rendelkező szakemberek magukra nézve kötelezőnek tartják az ICF és az ISCP (Nemzetközi Coaching Pszichológiai Társaság) etikai normáit. Erről írásban is tájékoztatják az ügyfeleiket, jelezve, hogy a coaching nem terápiás, gyógyító jellegű, hanem fejlesztő beavatkozás.

Közösségi és tudományos tevékenységünk

MCPE Coachok és Coaching Pszichológusok Szakmai Közössége

MCPE Coachok és Coaching Pszichológusok Regisztere

Az egyesületünknél 2008 és 2020 között végzett coachok és coaching pszichológusok nyilvántartása lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy felkészült és etikus coachokkal és coaching pszichológusokkal dolgozzanak együtt. A regiszter ABC sorrendben tartalmazza a szakemberek nevét. A névre kattintva részletesebb információkat és az adott coach, coaching pszichológus elérhetőségét lehet megtudni - amennyiben ezt a szakember megadta.

MCPE Coaching Műhelyek

Egyesületünk 2009-től kisebb megszakításokkal havi gyakorisággal rendezett coaching műhelyeket, amelyek célja a folyamatos szakmai fejlődés inspirálása és támogatása, valamint a közösség építés volt. Az MCPE Coach és Coaching Pszichológus Szakmai Közösség tovább kívánja folytatni ezt a tradíciót. A megváltozott környezeti feltételek miatt 2020 őszétől főként online formában valósulnak meg ezek a programok, félévente legalább három alkalommal. A műhelyek egy-egy témát járnak körül, rövid felvezető után a résztvevők hozzászólásaira, konstruktív vitájára építve. 

Szakmai Gyakorlás

Az MCPE Szakmai Közösség gyakorlási lehetőséget biztosít az egyesületnél végzett coachoknak és coaching pszichológusoknak. Noé 600 éves volt, amikor megkapta élete legfontosabb megbízását. A coach-csá válás legnagyobb kihívása, hogy nehéz megszerezni azt a több száz órás szakmai tapasztalatot, ami ahhoz szükséges, hogy valaki magabiztos szakemberré váljon. A peer-coachingok ehhez nyújtanak kitűnő lehetőséget. A valós célok elérését támogató (real-play) coaching folyamatokban coachként és coacheeként egyaránt lehet fejlődni, különösen, ha a gyakorláshoz egy szupervízor coach támogatását is igénybe vesszük. 

Coaching Olvasókör

A coachinggal kapcsolatos cikkek, tanulmányok és könyvek száma exponenciális mértékben növekszik évről évre, coach legyen a talpán, aki akár a saját speciális területén (üzleti, life, karrier, team coaching, stb.) is képes lenne átlátni a megjelenő szakirodalmat. A coaching olvasókör lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők felosszák egymás között a lényegesebb "szövegeket", és közösen feldolgozzák őket, elhelyezve a coaching tágabb kontextusában, kiemelve, hogy mi az az újdonság, amellyel előre viszi az adott írás a coachingot és coaching pszichológiát, végül milyen gyakorlati következtetéseket lehet belőle levonni. Az olvasókör legalább havonta egy alkalommal találkozik (online vagy offline).

Nemzetközi Kapcsolatok

Az MCPE Szakmai Közösség tagjai aktívan részt vesznek az evidence based coaching megközelítés iránt elkötelezett nemzetközi coaching és coaching pszichológiai szervezetek munkájában. Folytatjuk a Brit Pszichológiai Társaság Coaching Pszichológus Munkacsoportjával és a Nemzetközi Coaching Pszichológiai Társasággal meglévő együttműködésünket. Szponzor szervezetei vagyunk az International Journal of Coaching Psychology folyóiratnak.